HABA SEMI - djupa uppsamlingsbehållare

  • Jag vill ha mer information om produkten

  • What's 2 x 3 +1 ?

  HABA SEMI - djupa uppsamlingsbehållare

  • De används för att samla in blandat, sorterat och biokommunalt avfall.
  • De används främst på platser där mycket avfall genereras, t.ex. bostadsområden, sorterade avfallsuppsamlingsplatser eller rekreationsområden.
  • Den korta versionen av våra containrar var designad för områden med underjordiska installationer

   (t.ex. kablar, rör).
  • Installation av halva underjordiska containrar: det räcker med att göra en vanlig konstruktionsanmälan.
  • Tömningsmetod: vi föreslår ett enkrokssystem med den inre påsen och tvåkrokssystemet med ett stålinsats (t.ex. samma system som med igloo-behållare).
  • Alternativ: stål- eller påseinsatser
  • Efterbehandlingsalternativ: 1. naturlig polyeten i olika färger 

   2.trä 3.aluminium 4. annat

   

  Försäljning
  Anders Eliasson
  anders.eliasson@habagroup.com
  tel: 0724-414019

  https://youtu.be/vZbW2CbUHYI

     © 2020 HABA tuotteet | Powered by Aldone