HABA MEGA S - underjordisk avfallshanteringssystem

  • Jag vill ha mer information om produkten

  • What's 2 x 3 +1 ?

  • HABA MEGA S - systemet är en diskret lösning då man vill gömma avfallet. Det enda som syns ovan markytan är inkastkärlet.

  • Systemet möjliggör en estetisk avfallshantering och fri från lukt

  • Standardvolymen på komprimatorn är 8 m3, men HABA MEGA S -systemet kan även skräddarsys enligt kundens önskemål

  • Komprimatorn startar  automatiskt  eller manuellt beroende på hur man väljer

  • Stommen är tillverkad i metall som också kan kopplas direkt till ett avlopp

  • Systemet levereras fullt funktionsdugligt till platsen. Endast schaktarbeten krävs

  • HABA MEGA S - systemet fungerar mekaniskt.

  • Uppfinningen är belönad med första pris i INNOSUOMI 2011 Pirkanmaa

   Försäljning
   Anders Eliasson
   anders.eliasson@habagroup.com
   tel: 0724-414019

     © 2020 HABA tuotteet | Powered by Aldone