Seulat ja erottimet

IMABE:n seulat ja erottimet on kehitetty pienten vakiokokoa olevien partikkelien erottamiseen muusta materiaalivirrasta, kuten rakennusjätteestä, pilaantuneista maa-aineksista, kompostoidusta jätteestä, mullasta, puulastuista, puunkuoresta ja muusta vastaavasta jätteestä.


© 2018 HABA tuotteet | Tekninen toteutus Aldone