HABA Balpressar

HABA balpressar kan användas till ett flertal olika avfallsmaterial, bland annat  wellpapp, kartong, olika plast, PET-flaskor. Balpressen kan också fungera som en fatpress på upp till 200 Liters fat. Volymen av dessa avfallsmaterial reduceras med över 50%. Balpressen tar upp en liten plats av golvytan.


© 2020 HABA tuotteet | Powered by Aldone