HABA kaatolaitteet

Astiankaatolaitteet joko integroidusti jätepuristimiin kiinni tai omalla koneikolla erilliskippilaitteet.


© 2024 HABA tuotteet | Tekninen toteutus Aldone